Helsingborg fortsatt populärt turistmål

Allt fler turister kommer till Helsingborg. Det gäller både svenskar och personer från andra länder. Summan av alla övernattningar här 2015 var 728 843 stycken, 12 procent fler än året innan och fler än någonsin tidigare.

Under de senaste fem åren har antalet gästnätter i Helsingborg ökat med 45 procent. Under 2015 ökade de internationella gästnätterna med 10 procent. Storbritannien, Tyskland och Danmark är de enskilt största utlandsmarknaderna, därifrån ökade antalet övernattningar med 19, 12 och 6 procent.

Totalt blev det 60,4 miljoner övernattningar i Sverige under 2015, en ökning med drygt 4 miljoner eller 7,1 procent jämfört med året innan.

– Turism är en viktig bransch som skapar jobb och bidrar till att pengar spenderas i Helsingborg. Dessutom finns stor potential för fortsatt tillväxt och fler nya jobb, inte minst för unga. Därför ska vi fortsätta att utveckla Helsingborg som turistdestination, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Även beläggningsgraden på hotellen i Helsingborg ökade under året till 66,8 procent, vilket är en ökning med 1,7 procent. Efter Stockholm och Göteborg har Helsingborg den högsta beläggningsgraden i Sverige.

– Hotellens höga beläggningsgrad i Helsingborg, visar att det finns stort intresse att besöka just vår stad, säger Emma Håkansson, turism- och destinationsutvecklingschef i Helsingborg.

Ökningen består även av internationella researrangörer, evenemang och konferenser i Helsingborg. Dessutom har Helsingborg fått mer uppmärksamhet i internationell media under året som gick, vilket bidragit till tillväxten. Under 2015 etablerades även ett nytt hotell i Helsingborg vilket bidragit till det ökade antalet gästnätter.

– Besöksnäringen är en av våra största branscher med över 4 000 anställda bara i Helsingborg. Därför satsar staden på att utveckla branschen ytterligare. Detta inom såväl affärs- och kompetensutveckling, som marknadsföring och service, säger Emma Håkansson.