Grönt ljus för att bygga nya stadsdelen Oceanhamnen

Kommunfullmäktige har godkänt detaljplanen för den första utbyggnadsetappen i Oceanhamnen. Därmed kan bygget av den nya stadsdelen, som ska utvecklas till en ny urban arkipelag börja. Område ska rymma så väl bostäder som kontor.

Detaljplanen för den första utbyggnadsetappen möjliggör tre kontorsbyggnader, fyra kvarter bostäder samt en gång- och cykelbro till centrala staden via Knutpunkten. Vidare planeras för en park i torrdockan, ett torg, kajpromenader och en kanal som skapar den första ön i arkipelagen.

­- Beslutet är ett viktigt startskott i det visionära stadsutvecklingsprojektet H+. Under flera år har staden planerat för hur hamn- och industriområdet ska förnyas och bli en del av centrala staden. Med det här beslutet går H+ projektet in i ett nytt skede där vi faktiskt kan börja bygga den nya stadsdelen Oceanhamnen, säger Peter Danielsson, (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

I våras utsågs sju byggherrar som vinnare i en markanvisningstävling för att bygga bostäder fördelade på fyra kvarter den första etappen i Oceanhamnen. Totalt planeras för cirka 320 bostäder. Vidare finns det tre byggherrar för kontorshusen som totalt ska ge plats för 30 000 kvadratmeter verksamhetslokaler och service. Även ett arbete för hur gång- och cykelbron som ska förbinda Oceanhamnen med Knutpunkten ska se ut har genomförts.

Innan det blir byggstart av lokaler och bostäder väntar en del förberedande arbete som att sanera och förstärka kajen samt att lägga om ledningar.

– Byggstart för kontor och bostäder planeras till 2017 med inflyttning under 2018. Nu fortsätter planeringen av nästa etapp och som ska ge plats till förskola och ytterligare bostäder i Oceanhamnen. Helsingborg är en av de kommuner som just nu växer mest i landet, vilket kräver ett brett utbud av nya bostäder, säger Peter Danielsson.

Oceanhamnen ingår tillsammans med de nya och befintliga stadsdelarna Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck i det visionära stadsutvecklingsprojektet H+. Fram till år 2035 ska området utvecklas och växa med fler invånare, fler företag och nya mötesplatser.