Gör dig redo för export

Den 23 maj startar Business Sweden en ny grupp i Steps to Export. Programmet riktar sig till företag som har en etablerad kundbas i Sverige och/eller utomlands och som vill skapa en struktur för växa internationellt.

Steps to Export ger dig större kunskap, ökad säkerhet och en genomarbetad strategi för din exportsatsning. Målet är att skapa en exportplan, handlingsplan och en eller flera marknadsplaner.

Teoretiska moment varvas med praktiska övningar och diskussioner. Mellan de gemensamma träffarna ges individuell coaching i respektive företag. Gruppen består av minst fem, maximalt ett 10-tal företag. Träffarna sker under halvdagar med start  23 maj. Fokus ligger blan annat på frågot som: Vilken marknad efterfrågar det jag erbjuder? Hur är potentialen? Vem är min kund. Hur segmenterar jag bäst min marknad? Vilka är mina säljargument gentemot olika kundkategorier?

All tid som Business Swedens handledare och coacher lägger på gruppövningar och personlig coaching är kostnadsfri. Följande gruppmötestider finns under programmet:

  • 23 maj, klockan 09.00-13.30
  • 5 juli, klockan 09.00-13.30
  • 24 augusti, klockan 09.00-13.30
  • 4 oktober, klockan 09.00-13.30
  • 24 november, klockan 09.00-13.30
  • 6 december, klockan 09.00-13.30

Anmälan dig snarast, dock senast den 1 maj, genom att skicka ett mejl med alla
kontaktuppgifter till astrid.hackl@business-sweden.se. Det är först till kvarn som gäller.
Vid frågor ring Astrid Hackl, 070-200 97 95, Regional Exportrådgivare i Skåne.