Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Globalisering hett ämne på Näringslivsfrukost

Den 31 augusti var det dags för näringslivsfrukost, ett evenemang som samlade 250 företagare på Dunkers Kulturhus. På agendan stod globalisering, digitalisering och kompetensbehov. Framförallt hur samhället ska ta till vara möjligheterna när behoven förändras, världens knyts samman allt snabbare och människor förflyttar sig i helt nya mönster.

Frukosten öppnades av kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M). Han konstaterade att Helsingborg har en lång historia av globalisering och migration, från Henry Dunker och framåt. Men fokus för frukosten var dagens globalisering och dess effekter. De senaste 20 åren har en miljard människor lyfts ur fattigdom. Men under samma period har industriarbetare i USA inte fått någon reallöneökning. Den dubbelheten är en av globaliseringens störa utmaningar. Det menar Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv, organisationen som var värd för näringslivsfrukosten.

– Att sluta sig är en reaktion på det. De som röstade för Brexit var äldre, personer som bodde i område med hög arbetslöshet, som ser internet som ett hot och som tror att deras barn kommer få det sämre, säger Carola Lemne.

Hur ska då samhället hantera globaliseringen och använda dess möjligheter på bästa sätt? Hittills är det främst enklare jobb som påverkats genom att de flyttats till låglöneländer. Men i nästa fas, som redan är här, påverkas medelklassens jobb. Till exempel kan löneadministration för svenska företag utföras från Polen till halva kostnaden.

– Vi måste börja prata om den här frågan när globaliseringen och digitaliseringen griper in i allt. Från Svenskt Näringsliv driver vi frågan om enklare jobb. Vi måste få nya anställningsformer som minskar kostnaden för att anställa och blir en första väg in på arbetsmarknaden. Danmark har lyckats väl med det. De har 11 procent enkla jobb medan Sverige har 5, säger Carola Lemne.

På näringslivsfrukosten intervjuades hon av Niklas Mattsson, chefredaktör för Svenskt Näringslivs tidning Entreprenör. En av frågorna handlade om att globaliseringen gör vissa yrkesgrupper extremt attraktiva på arbetsmarknaden. Vilket i sin tur ökar kraven på samhället att bidra med rätt kompetens. För att lägga kompetenspusslet är arbetskraftsinvandring viktigt, menar Carola Lemne.

– Vi har en bra lagstiftning kring arbetskraftsinvandring. Men den behöver bli enklare att använda i praktiken. Så det och de enkla jobben är viktigaste frågorna att lösa för att hantera globaliseringen. Annars får vi allt större klyftor på arbetsmarknaden, säger Carola Lemne.

På plats fanns också Johan Karlefors och Annika Dolk från Campus vänners styrelse. När det gäller kompetensförsörjning betonade de vikten av kontakter mellan kommun, näringsliv och universitet.

– I Helsingborg finns det en väldig öppenhet mellan kommunen, näringslivet och Campus. Och det är viktigt. Vi gör det bra redan nu, men kan bli ännu bättre, säger Johan Karlefors.

Annika Dolk pekade också på att kopplingen mellan universitet och näringsliv bidrar till att höja utbildningsnivån i regionen. Något som är viktigt för tillgången på kompetens.

– Att kunna plugga på Campus och inte behöva ta sig till Lund ger en breddad rekrytering. Det betyder mycket. Särskilt i en stad och region som satsar på e-handel, säger hon.

Nästa näringslivsfrukost arrangeras 26 oktober.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of foretagare.helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close