Generaldirektör talade om framtidens infrastruktur

Infrastrukturen i allmänhet och järnvägen i synnerhet är heta frågor i Skåne. På näringslivsfrukosten 5 april talade Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket, om framtidens infrastruktur.

Efterfrågan på transporter ökar hela tiden, samtidigt som utrymmet för investeringar är begränsat. Det är nuläget för transportsystemet, menar Lena Erixon. Därför måste det eftersläpande underhållet minimeras och kombineras med olika trimningsåtgärder, främst för att minska störningskänsligheten och stärka kapaciteten i flaskhalsar.

En viktig del i det arbetet är olika former av ny teknik som ökar kapaciteten och frigör ytor. Men tekniken ställer också krav på flexibilitet i planering och styrning.

I Skåne har tågresandet fördubblats på tio år, en utveckling som kraftigt ökat trycket på nätet. För perioden 2016-2025 är dock flera stora infrastrukturinvesteringar planerade.

 •  Södra stambanan Malmö-Lund fyrspår
  Västkustbanan Ängelholm-Maria dubbelspår
  Lommabanan och Söderåsbanan, åtgärder för ny persontrafik
  Kapacitetshöjande åtgärder Södra stambanan
  Lund-Hässleholm, Skånebanan, Ystadbanan, Österlenbanan
  E22 (genom Lund, tpl Lund S, förbi Linderöd, Sätaröd-Vä)
  E6 (tpl Flädie, E6.02 Flädie-Lund, tpl Rebbelberga)
  E65 Svedala-Börringe motorväg
  Standardhöjning regionalt vägnät (väg 11, 13, 19, 23, 100,
  108, 913)
  Regionalt superbusskoncept