Förstudien för “Sveriges matstad” är klar

I syfte att lyfta fram det kulinariska i stadens varumärke, startade Helsingborgs stad ”Sveriges matstad”. Första steget – att ta fram en förstudie – är nu avklarat. Förstudien är en analys av Helsingborgs förutsättningar att bli en ledande stad för mat. Rekommendationerna i förstudien berör allt från innovationer och kompetensutveckling till näringslivsutveckling.

– Det kulinariska Helsingborg är en stor tillgång för stadens utveckling och attraktionskraft. Mat och livsmedel sysselsätter väldigt många människor och branschen potential att växa i vår region. Samtidigt är detta något som alltför få känner till och som därför har möjlighet att utvecklas ytterligare, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).

Förstudien har utöver rekommendationer i ordinarie organisationer och uppdrag även ett projektförslag för 2016-2018:

  • Food Evolution – en ny förening för branschen där allt från storskaliga producenter till småskaliga livsmedelshantverkare och krögare ingår. Ett företagskluster för samverkan, kompetens, innovationer och marknadsföring. Food Evolution bildades under onsdagen och har 150 medlemmar.
  • Food Evolution och Helsingborgs stad ska söka EU-stöd för att stadens, föreningens, akademins och företagens medverkan ska få rejäl effekt. – Detta är ett typexempel för när vi ska söka stöd från EU via Leader, säger Jonny Cato Hansson, kommunalråd för Centerpartiet.
  • På sikt vill man upprätta en fysisk mötesplats för näringslivet som kan användas för utbildningar, showroom, konferenser och inspiration inom mat och dryck.

Under tiden som förstudien arbetats fram har en rad konkreta insatser gjorts, exempelvis bildande av ett Krögarnätverk med cirka 70 medlemmar som under året arbetat med Krograce, Krögarby och stadsfesten HX.

– Vi har hela tiden utgått från gräsrötterna. Och det är viktigt i en bransch som rymmer så många olika företag som är intresserade av varandra. Kockar har till exempel koll på odlare och vice versa, säger projektledare Rikard Nilsson.

Förstudien har belyst följande områden:
Mat- och näringslivsutveckling
Mat- och destinationsutveckling
Mat i det offentliga rummet
Forskning, innovation och utbildning
Mat i skola, omsorg och annan offentlig verksamhet
Regionalt samarbete
Samarbete med branschorganisationer
Kommunikation och marknadsföring