Företagsstjärnor till Alliero och FemtioFemPlus

It-företaget Alliero och FemitoFemPlus, som jobbar med hushållsnära tjänster uppmärksammas med varsin Företagsstjärna. Företagen bidrar till den gemensamma, Skapande och Globala staden.

“Genom att tillvarata kunskaper och livserfarenheter från sina medarbetares yrkesliv och förena det med moderna lösningar för hushållsnära tjänster skapar FemtioFemPlus värde för både kunder och anställda. Denna unika kombination har medverkat till att göra FemtioFemPlus till gasellföretag två gånger sedan starten 2009 och bidrar till att göra Helsingborg till en Gemensam och Skapande stad.” Så lyder motiveringen till FemtioFemPlus Företagsstjärna.

Alliero får sin Företagsstjärna med motiveringen: ”FUtifrån ett genuint kundperspektiv och med nytänkande i fokus skapar Alliero smarta IT- lösningar anpassade för morgondagens teknikutveckling. Genom medarbetarnas långa erfarenhet från IT-branschen och företagets innovationsdrivna verksamhet bidrar Alliero till att göra Helsingborg till en Global och Skapande stad. ”

Helsingborgs företagsstjärnor bidrar på ett eller flera sätt till att vi når visionen – Helsingborg 2035. Stjärnorna är goda exempel på varför Helsingborg är bästa platsen för företagsamma människor.

De är exempel på att Helsingborg är en spännande och attraktiv plats för entreprenörer, en magnet för kreativitet och talang. Våra företagsstjärnor gör oss stolta över Helsingborg och är förebilder för ett växande och innovativt näringsliv.