Företagarnas vd talade på Näringslivsfrukost

Helsingborgs stads Näringslivsfrukostar har blivit en succé. Föreläsningssalen på Radison Blu Metropol var fullsatt när Günther Mårder, vd för Företagarna, talade om hur Sverige på 150 år gått från fattigt bondesamhälle till att toppa den internationella välfärdsligan. Men hur ska det offentliga och företagare agera för att den toppositionen ska finnas kvar i framtiden?

Människor med förmågan att utveckla en problemlösande idé och omsätta den till en produkt eller tjänst. Det har varit basen för såväl Sveriges som Helsingborgs utveckling under 1900-talet. På sex generationer har företag som Ericson, Atlas Copco, Sandvik, Volvo, ABB, Ikea och många andra erövrat världen, skapat arbetstillfällen i Sverige och utomlands och varit grunden för välfärdssamhället. Men storföretagen är inte ett självklart bränsle för att kunna vara dagens och morgondagens tillväxtmotor. Det menar Günther Mårder.

– Titta bara på hur det sett ut för Ericson sista tiden. Och det gäller inte bara för dem. De senaste tio åren har Sveriges BNP per capita stått still. Det är första gången på mycket lång tid som det har inträffat. Vi har varit vana att den har ökat med flera procent varje år, säger Günther Mårder.

Samtidigt blir världen allt mer komplex när den digitala utvecklingen går allt snabbare. Därför är det alarmerade att svenska studenters kunskapsresultat blir allt sämre. Och att sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda ökar, menar Günther Mårder.

– Sverige är faktiskt sämst i OECD när det gäller just sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda, säger han.

Men vad krävs för att vända utvecklingen? Günther Mårder betonar att ansvaret ligger både hos politiker och hos företagare. Politikerna kan tillsammans med det offentliga sätta ramverk och regler. Men det är företagarna som påverkas  i praktiken.

– Vi har det väldigt bra i Sverige och kanske har vi också tappat den hunger som har drivit oss tidigare. Vi som företagare behöver alltså kavla upp ärmarna och tänka nytt. Jobben och tillväxten kommer inte finnas i storföretagen och då kan inte politiken anpassas till dem, säger Günther Mårder.

Näringslivsfrukosten avslutades med ett rundabordssamtal mellan Företagarna Syds regionchef Magnus Nilsson Engelbäck, Günther Mårder och Cisell Eliasson, verksamhetschef på Häggenäs sjukhem. En av frågorna handlade om vinster i välfärden.

– För mig är det självklart att vårdföretag ska kunna göra vinster. Vårdsektorns andra leverantörer, till exempel de som tillverkar rullstolar går ju med vinst, säger hon.

En annan av frågorna kretsade kring hur nyanlända ska få jobb i Sverige. Enligt Günther Mårder skulle ett bredare system, liknande Rut och Rot, vara ett viktigt steg.

– Jag kollade en vecka vad jag gör som företagare som andra skulle kunna göra bättre än mig. Det handlar inte jobb som kräver särskilt hög utbildning. Bara på den veckan omfattade det 30 timmar. Men företagare behöver också utmana föreställningar och våga anställa den som inte är som en själv, säger han.