Förbättring av Helsingborgs företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs enkät

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en attitydundersökning där det lokala näringslivet får svara på hur de upplever näringslivsklimatet. Resultatet av enkätundersökningen publicerades 22 maj. Sammantaget har företagens bedömning av företagsklimatet ökat från 3,51 till 3,82.

På 13 av enkätens 16 områden är Helsingborgs siffror bättre än vid förra mätningen. I de tre frågor som handlar om kompetens, infrastruktur och upphandling är resultatet något sämre än förra året, – 0,1.

Frågorna rör bland annat stadens service till företagen och handlar främst om bemötande och handläggningstider. Men också om stadens tillämpning av lagar och regler med effektivitet och förståelse för företagens vardag i fokus.

Företagsklimat är färskvara

Undersökningen besvarades av 143 Helsingborgsföretagare, vilket innebär en svarsfrekvens på 43 procent. Enkätsvaren utgör 2/3 av den riksomfattande ranking som Svenskt Näringsliv gör årligen. Rankingen presenteras den 26 september.

– Vi är glada för att företagen upplever en förbättring av företagsklimatet. Men företagsklimat är färskvara. Vi jobbar långsiktigt med bra och efterfrågad service till både befintliga och nya företag. I det arbetet är helsingborgsföretagen är våra viktigaste kunder och ambassadörer. Om dom mår bra och utvecklas kan vi attrahera nya etableringar till ett växande näringsliv, säger Michael Fransson, näringslivsdirektör i Helsingborg.

Fakta

Svenskt Näringslivs ranking baseras främst på företagens enkätsvar, men också på statistisk. Först den 26 september vet vi hur företagsklimatet i Helsingborgs stad står sig i jämförelse med landets övriga kommuner.

Läs mer om resultatet på Svenskt Näringslivs webbplats, foretagsklimat.se och på Svensktnaringsliv.se/foretagsklimat.

För mer information:

Michael Fransson, näringslivsdirektör, 042-10 50 70
michael.fransson@helsingborg.se