Få hjälp med att minska energiförbrukningen i ditt företag

Lär dig mer om att minska energiförbrukningen i ditt företag. Energikontoret Skåne hjälper dig att söka stöd för en energikartläggning.

Målet är att så många små och medelstora företag som möjligt ska minska användningen av energi och öka andelen förnybar energi. Företaget kan då minska sina kostnader, blir mer konkurrenskraftigt och påverkar miljön mindre. Energimyndigheten erbjuder flera olika stöd till små och medelstora företag.

Krav på företaget för att kunna söka stödet är:

  • Energianvändning måste överstiga 300 megawattimmar (MWh) per år.
  • Antal anställda ska högst vara 249 personer.
  • Årsomsättningen ska inte överstiga 50 miljoner euro eller
    balansomslutningen ska inte överstiga 43 miljoner euro per år.

Läs mer på Energikontoret Skånes webbplats.