Delta i Löpande insikt – en servicemätning

Helsingborgs stad deltar i Insikt, en nationell mätning av kommunernas myndighetsservice till företag. Mätningen är ett viktigt verktyg för utveckling och förbättring av kommunen och i förlängningen dig som bor eller verkar i Helsingborg.

Det är enbart företag som har haft ett faktiskt ärende hos oss som kan delta. Det ger oss en direkt återkoppling till vårt arbete och är en viktig del av vårt utvecklingsarbete.

Vi mäter tillsammans med ett företag som heter Markör Marknad och Kommunikation AB. De kan komma att kontakta dig via e-post, telefon eller brev för att ställa frågor om oss och vårt myndighetsutövande.

Ta dig tid och svara på frågorna, dina svar betyder mycket för oss!

Läs mer om Insikt och NKI.