Campus Helsingborg blir värd för högskolekonferens

2017 arrangeras konferensen Högskola och samhälle i samverkan, HSS, av Lunds universitet och  Campus Helsingborg. Konferensen 2017 sammanfaller med att Lunds universitetet fyller 350 år.

HSS 2017 hålls 18-19 maj 2017. Planeringen av konferensens temaområden startar hösten 2015. Syftet med konferenserna är att diskutera hur universitet och högskolor, genom utbildning och forskning, kan bidra till innovation för ökad tillväxt och konkurrenskraft för Sverige.

– Det är passande att konferensen hålls i Helsingborg eftersom vi kan visa upp flera exempel på god samverkan mellan högre utbildning och de olika aktörer som finns i staden. Vi ser Lunds Universitet och Campus Helsingborg som en viktig aktör för att skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling i Helsingborgsregionen. Vi vill fortsätta att utveckla och förbättra samverkan med Lunds Universitet, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande.

Konferensen riktar sig till politiker och andra beslutsfattare inom privat och offentlig sektor, samt representanter från högskolor och universitet.

Campus Helsingborg och Helsingborgs stad har mycket gott samarbete. Projektet leds från Campus Helsingborg men är en angelägenhet för hela Lunds universitet. Projektgruppen består också av personer från Helsingborg stad och Lunds universitet.

Har du frågor? Kontakta:

Peter Arvebro
Näringslivsutvecklare Högre utbildning
Helsingborgs stad
Telefon: 042-10 54 24
E-post: peter.arvebro@helsingborg.se