Avtalsrörelsen i fokus på vårens sista Näringslivsfrukost

Den svenska modellen för avtalsrörelsen som sätter löner och villkor för arbetsmarknaden är i full gång. Denna process, och hur den fungerar, var också temat på vårens sista Näringslivsfrukost.

Peter Jeppsson är vice vd på Svenskt näringsliv och har mångårig erfarenhet från olika avtalsrörelser. För honom är den svenska modellen grundbulten för lönebildning och arbetsvillkor. Representanter för arbetsgivare och arbetstagare sätter spelreglerna, med så lite statlig inblandning som möjligt.

– Det är parterna som ska reglera villkoren. Sedan 1997 har vi industriavtalet som märke för övriga arbetsmarknaden. Det har lett till en mycket bättre process och resultat. 1975-1994 var 20 förlorade år med höga löneökningar som åts upp av en ännu högre inflation, säger han.

Tappat i konkurrenskraft

I årets avtalsrörelse är industrimärket satt. Avtalet löper över tre år och ger 6,5 procent i löneökningar, något Peter Jeppsson är nöjd med. Men han ser också orosmoln. Sverige har under flera år tappat andelar på exportmarknaden och halkat efter i konkurrenskraft. Dessutom har Sverige OECDs högsta lägstalöner och minsta löneskillnader. Samtidigt går det i nuläget bra för svensk industri.

– Den svaga kronan är en viktig bidragande orsak till det. Men alla är överens om att en svag kronkurs inte håller i för evigt. Vi måste jobba för att ta tillbaka förlorad konkurrenskraft och skapa ny. Svenskt Näringsliv talar mycket om enkla jobb. De höga lägstalönerna blir en tröskel för att komma in på arbetsmarknaden, säger Peter Jeppsson.

Enligt honom behöver lagstiftningen som styr strejkrätten justeras. Trots att strejkerna varit få de senaste åren.

– Sverige har världens mest generösa konfliktregler. Facket kan till exempel ta ut en enda person i strejk, säg en elektriker på ett kärnkraftverk eller på Öresundsbron. Vi vill absolut inte ha ett strejkförbud. Men vi efterlyser en proportionalitet i konfliktlagstiftningen. Det finns i de flest andra länder, säger Peter Jeppsson.

“Du måste alltid kunna försvara den satta lönen”

Med på Näringslivsfrukosten fanns också Elisabet Ellström, som driver Din veterinär och Per Linde som driver Linde metallteknik. Båda två betonade vikten av att rätt medarbetare får rätt lön.

– Du måste alltid kunna försvara den satta lönen, säger Per Linde.

– Det är inte bara yrkeskompetens som påverkar lönen. Även social kompetens är viktigt. Jag jobbar också mycket med att mixa lön, pension och semester för mina anställda, säger Elisabeth Ellström.

Värd för frukosten var Svenskt näringsliv. Nästa Näringslivsfrukost arrangeras 30 augusti.