Allt fler vill besöka Helsingborg

Förra året ökade turismomsättningen i Helsingborg med sju procent jämfört med året innan. Samtidigt genomfördes rekordmånga övernattningar - drygt 700 000. Det  ger staden en sjundeplats bland landets 290 kommuner.

Turismen blir en allt viktigare näring i staden och står i dag för 3,4 procent av den totala produktionen i kommunen. Förra året nyanställdes många inom turismsektorn och antalet medarbetare ökade med 180 årsanställda. Totalt är nästan 3500 årsanställda sysselsatta inom turistnäringen i Helsingborg. Även det totala antalet gästnätter är på väg upp. Mellan 2014 och 2015 ökade gästnätterna med 76 000 eller 12 procent.

Helsingborg Horse Week, andra chansen i Melodifestivalen och folkmusikfestivalen Europeade var några av de dragplåster som fick turisterna att välja Helsingborg förra året. 2015 var även året då Kattegattleden, en cykelled mellan Helsingborg och Göteborg, invigdes efter många års arbete.

Drygt 80 procent av besökarna kommer från Sverige, främst från södra och västra delarna av landet. Av länderna utanför Sverige kommer flest turister från Tyskland, Storbritannien och Danmark. Den typiske turisten är något äldre, kommer till staden för att träffa släkt och vänner och stannar i genomsnitt 3,3 nätter.

Rapporten Besöksnäringen i Helsingborg 2015 (PDF 1,46 MB)