Åkeri och företagsgrupp uppmärksammas med Företagsstjärnor

Årets två sista Företagsstjärnor är klara. De går till Börje Jönsson åkeri och Helsingborgs Företagsgrupper.

Helsingborgs Företagsgrupper får sin Företagsstjärna med motiveringen: “Genom sitt engagemang och sina arrangemang för näringslivet i staden, skapar Helsingborgs Företagsgrupper mötesplatser där företag knyter kontakter och gör affärer. Genom sitt målmedvetna arbete med att skapa samhörighet och förbättra förutsättningarna för näringslivet i staden bidrar Helsingborgs Företagsgrupper till att göra Helsingborg till en skapande och gemensam stad.”

Till Börje Jönsson åkeris Företagsstjärna lyder motiveringen: “I en tid och i en bransch där priset ofta är enda måttstocken vägrar Börje Jönsson åkeri att kompromissa med de etiska och arbetsrättsliga villkoren. Med kvalitet, miljöhänsyn, trafiksäkerhet och gott affärsmannaskap som ledord, bidrar Börje Jönsson åkeri till att göra Helsingborg till en gemensam och balanserad stad.”

Sedan starten i mitten av 2014 har staden delat ut närmare 70 Företagsstjärnor till företag och organisationer som bidrar till Helsingborg 2035 och gör Helsingborg till en spännande, attraktiv och hållbar plats.

Läs mer om Företagsstjärnor och nominera till en stjärna