Testmiljö för nya produkter och tjänster

Har du en idé till en ny produkt eller tjänst som du vill använda i en testmiljö inom vård och omsorg? Helsingborgs stad söker kontinuerligt företag som har idéer på produkter och tjänster som kan hjälpa till med att utveckla kvaliteten och verksamheterna inom vård och omsorg.

Vad är en testmiljö?

En testmiljö, även kallad testbädd, är en miljö inom vård och omsorg där företag  tillsammans med vårdgivare kan testa nya idéer i praktisk verklighet redan under utvecklingsfasen. Testmiljöer är viktiga för att utveckla, testa, demonstrera och certifiera processer, produkter och tjänster som kan bidra till ökad kvalitet inom vård och omsorg.

Testa din idé i praktisk verklighet

Hos oss har du möjlighet att utveckla och testa dina produkter och tjänster i en verklig miljö och på tänkta användare, det vill säga äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Testmiljön ska hjälpa till att hitta lösningar på relevanta utmaningar och behov som finns för såväl kunder som för verksamheten. Genom nya användbara produkter och tjänster kan vi stärka säkerheten, tryggheten och därmed kvaliteten för våra kunder och medarbetare inom vård och omsorg i Helsingborgs stad.

Kontakt

Vill du veta mer om testmiljöer eller har andra frågor är du välkommen att kontakta:

Marcus Pellinen
Projektledare på Vård- och omsorgsförvaltningens Kvalitetsenhet
E-post: marcus.pellinen@helsingborg.se
Tele: 072 – 188 53 51