Utbildning

Du som hanterar livsmedel måste kontrollera din egen verksamhet. Konsumenten måste kunna lita på att de livsmedel som du tillverkar eller säljer inte är skadliga, farliga eller allergiframkallande.

Eftersom det är ditt ansvar att dina produkter är säkra måste du se till att du och din personal har tillräckliga kunskaper i livsmedelssäkerhet och hygien.

Därför bör du regelbundet uppdatera dig och det kan du bland annat göra genom att gå olika utbildningar och då är det bra att se till att utbildningen passar dig och din verksamhet.

Innan ditt företag anlitar ett företag som anordnar utbildning i egenkontroll för livsmedelsföretagare, är det bra att ta reda på vad utbildningen innehåller. Den ska motsvara de kraven som just din verksamhet har.