Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Ansökan

Vid start av enskild förskola ansöker man om att bli godkänd med rätt till bidrag  i enlighet med bifogade dokument och ansökningsblankett. Ansökan görs till skol- och fritidsnämnden. Godkännandet  gäller från och med det datum nämnden beslutat om detsamma, men upphör att gälla om man inte har kommit igång inom ett år.

Skola

Vid start av skola ansöker man hos Skolinspektionen. Nedan finns dokument som beskriver ansökningsprocessen.

Ansök

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of foretagare.helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close