Förskola och skola

För dig som är intresserad av att starta enskild verksamhet inom förskola och skola i Helsingborg finns här information om det som är viktigt att tänka på från början. Processen  för att starta eget inom förskola och skola ser olika ut beroende på vilken form av verksamhet som det handlar om.

Du måste även anmäla till miljönämnden om att du startar verksamhet.
Läs mer om miljönämndens krav