Företag kan låna elcykel

Företag i Helsingborg kan låna en elcykel av kommunens energi– och klimatrådgivare. Testa om en tjänstebil kan bytas ut eller ersättas helt av en elcykel. Detta kan bli ett positivt steg i företagets miljöarbete.

Du kan  låna elcykel som längst upp till tre veckor. Hjälm och förlängt kedjelås följer med. Ett fulladdat batteri räcker till blandad cykling upp till 50 kilometer med assistans av elmotorn.

Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Energirådgivarna når du via Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00 eller genom att skicka din fråga här.