Innovationssystemet i Helsingborg 

Innovationssystemet i Helsingborg är en del av stadens näringslivsstrategi och fungerar som ett ekosystem där alla aktörer som finns till för utveckling och tillväxt samlas. Målet är att tillsammans med näringslivet och olika aktörer identifiera nya möjligheter som stärker innovationskraft, transformation och tillväxt.  Innovationssystemet erbjuder innovationsledning, driver tillväxtprojekt, samt hjälper entreprenörer och uppstartsbolag i Helsingborg med affärsrådgivning och annat som är centralt för företags tillväxt- och innovationsambitioner.

HETCH

HETCH tillhandahåller ett ekosystem för ökad innovation och tillväxt. Tillsammans med etablerade bolag, snabbväxande techbolag, startups skapar de rätt förutsättningar och community för att bli framgångsrika aktörer.
HETCH webbplats.

HETCH Accelerator

Ett program för att accelerera tidiga idéer eller startups. Aktiv coaching av personal inklusive personer från nätverket inom HETCH.
HETCH accelerators webbplats.

HETCH Inkubator

Stöttar startups och etablerade bolags innovationsteam för att ta idéer till marknaden och fortsatt tillväxt.
HETCH webbplats .

HETCH techhouse  (Prisma)

En kreativ miljö och ekosystem med bolag i olika faser – startups, snabbväxande techbolag och etablerade innovationsteam.
HETCH webbplats.

Get AI

Under 2020 etablerades AI-centret Get AI Sweden med bas i HETCH. Via Get AI når bolagen regionens kompetens inom AI (artificiell intelligens) och R&D (forskning och utveckling).
Get AI webbplats.

SUP46

Startup Hub SUP46 grundades 2013 för att samla den svenska startup communityn. Genom ett ekosystem i världsklass av investerare, rådgivare, partners och interaktionen mellan medlemsföretag erbjuds medlemmarna en konkurrensfördel. 2019 startades en regional satsning för södra Sverige i Helsingborg.
SUP46 webbplats.

E-Commerse Park of Sweden

Sveriges enda e-handelsinkubator som får företag och webbutiker att växa snabbare. Vi gissar inte när vi säger att det är skillnad för de företag som går e-handelsinkubatorn. Med fem års erfarenhet vet vi att det är större sannolikhet att du når dina ambitioner, ökar trafik och omsättning ifall du väljer att ansöka, delta och engagera dig i inkubatorprogrammet. Vi lyckas om du lyckas. För vem passar denna inkubator? 1) Du har nyligen startat din e-handel eller ska nu ta den från ett hobbyprojekt till en heltidssyssla. 2) Din ambition är att din e-handel ska växa. 3) Du söker kompetens och erfarenhetsutbyte inom e-handel och företagsamhet.
E-Commerse Park of Swedens webbplats.

Sopact

Sopact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds universitet, Socialhögskolan. Vi utgår från regeringens strategi för sociala företag där målet är att skapa bättre förutsättningar för sociala innovationer att utvecklas och komma till användning i samhället. Vi ser oss som en katalysator för idéer som tar tillvara på samhällets potential. Och som metod för att lyckas arbetar vi i samskapande processer som identifierar, utvecklar och testar lösningar på komplexa samhällsutmaningar.
Sopacts webbplats.

Connect Region Syd

Connect är ett unikt forum för tillväxtskapande. Här matchas entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet och företag får hjälp att växa – på riktigt. Connect ger entreprenörer och tillväxtföretag professionell coachning, kunskap och råd genom frivilliga insatser från erfarna personer i näringslivet.
Connect Region Syds webbplats.

Innovation Skåne

Innovation Skåne är det regionala innovationsbolaget. Vi erbjuder innovationsledning och stöd till Region Skånes verksamheter och medarbetare, driver tillväxtprojekt i branscher där Skåne har stark förmåga och det finns en internationell tillväxtpotential samt hjälper entreprenörer och uppstartsbolag i Skåne med affärsrådgivning. Tillsammans med Region Skånes verksamheter, näringslivet och andra aktörer, identifierar och utvecklar vi nya möjligheter för innovation och tillväxt som stärker regionens innovationskraft.
Innovation Skånes webbplats.

IUC Syd

En mötesplats för industriell utveckling, tillväxt och samverkan. IUC Syd är en medlemsorganisation för industriella företag i Skåne. En icke-vinstdrivande, neutral part med uppgift att stärka tillväxt och konkurrenskraft i medlemsföretagen. Ny kunskap och utveckling stimuleras i samverkan med andra. Här erbjuds olika mötesplatser för lärande utbyten mellan företag, forskningsinstitut, branschorganisationer, offentliga organisationer – alla med ett starkt intresse för industrins utveckling. Vår styrka är att vi är företagsnära – vi är ute i företagen och lyssnar, fångar upp behov, diskuterar och hittar smarta vägar för konkreta utvecklingsinsatser.
IUC Syds webbplats.

NyföretagarCentrum Skåne Nordväst

Med uppdraget att stimulera ökat nyföretagande erbjuder NyföretagarCentrum kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning. Eftersom varje NyföretagarCentrum stöds av lokalt näringsliv som ställer upp med tid, pengar och engagemang, kan vi erbjuda våra kunder tillträde till ett unikt nätverk. Där, och i rådgivarnas stora engagemang, ligger våra styrkor. Du får råd om företagande av företagare.
Nyföretagarcentrum Syds webbplats.

BoostHbg

Ett regionalt resurscenter som stöttar innovation inom de digitala audiovisuella produktionsbranscherna. BoostHbg stöttar kreatörer som utforskar och optimerar hantverket av storytelling för att hålla sig relevanta i ett föränderligt medielandskap. Detta uppnås genom att främja innovation och kunskapsdelande. BoostHbgs stöd är skräddarsydda insatser som är till för att utveckla dig och ditt projekt.
BoostHbgs webbplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?