Inkubatorverksamhet

En inkubatorverksamhet eller accelerator är till för nystartade innovativa företag med målet att hjälpa dem utvecklas och nå framgång. I Helsingborg finns acceleratorn Think som är placerad på tech hubben HETCH i centrala Helsingborg.

I Helsingborg finns många inkubatorverksamheter för dig som har en vass affärsidé som du vill utveckla vidare. Stöd finns på flera nivåer. Välj det som passar dig bäst på din entreprenörsresa.

Think Forward

Din affärsidé är ännu inte helt mogen för en inkubator eller accelerator men den är tydlig och du vill ta den vidare men du är osäker på hur? Vill du utveckla och testa den mot marknaden och hitta kunder? Då finns Think forward. Det är ett introduktionsprogram på fyra veckor där Think hjälper dig som entreprenör att ta ytterligare steg framåt. Programmet är koncentrerat till ett specifikt tema och fokuserar arbetsuppgifter som ska genomföras varje vecka.

Think forwards webbplats.

Think Accelerate

Think Accelerate är ett intensivt tremånaders program för tech startups. Du får tillgång till gratis kontorsplats, utbildningar och ett brett nätverk av andra entreprenörer, mentorer, rådgivare och investerare. Hela tiden hjälper vi dig att sätta mål och peppa dig att jobba mot dessa. Programmet avslutas med en Demodag då varje startup ges tillfälle att presentera (pitcha) sin affärsidé och expansionsplaner för inbjudna investerare. Vi kör i dagsläget två program per år, ett på våren och ett på hösten.

Think Accelerates webbplats

Think Growth

Efter acceleratorprogrammet finns möjligheten att som alumni till Think Accelerate sitta kvar i gemenskapen utan kostnad under maximalt 6 månader. Mötesfrekvensen med coacherna minskar men närheten till Think är ständigt närvarande. Vill du därefter fortsätta och sitta kvar i lokalerna kan du göra det efter särskild överenskommelse.

En accelerator är ett intensivt utvecklingsprogram för tech startups där man som entreprenör får möjlighet att komma igång och bygga sitt bolag i en kreativ och dynamisk miljö. Bolagen stöttas under tiden i acceleratorn av affärscoacher och mentorer samt får tillgång till investerare.

Startuplabs

Ett av Thinks initiativ heter Startuplabs. Det är en plats på Mindpark som är öppen för den som har en idé som befinner sig i ett tidigt stadium. Think erbjuder coachning, gratis kaffe, gratis arbetsplats och internetuppkoppling.

Mer information om Startuplabs.

Sopact

Sopact är en accelerator för entreprenörer och organisationer som arbetar för att lösa sociala, kulturella eller miljömässiga utmaningar. Acceleratorn är ett samverkansprojekt mellan Socialhögskolan på Campus Helsingborg, Helsingborgs stad och Tillväxtverket och pågår mellan 2016-2018. Målsättningen är att implementera ett acceleratorprogram som ger stöd åt 42 sociala företag. De ska adresserar samhällsutmaningar och verkar för en inkluderande, hållbar tillväxt i Skåne/Blekinge-regionen. I dagsläget körs två program per år. Under tolv veckor fungerar Sopact som en agil lärprocess med rådgivning, kunskapsöverföring och testmiljöer där de sociala entreprenörerna utvecklar sina lösningar på samhällets utmaningar.

Sopacts webbplats.

E-commerce park

Vi är ett community för ehandlare beläget i Helsingborg. Sedan starten 2015 har de gjort en mängd åtgärder för att stärka e-handelsscenen i Sverige. Bland annat driver se kontorshotell för e-handlare och Sveriges enda e-handelsinkubator.

E-commerce parks webbplats.