Finansiering, projektmedel och riskkapital

Söker du som nystartad eller befintlig företagare finansieringsmöjligheter? Möjligheterna till finansiering, projektmedel och riskkapital är många och här hittar du ett urval.

Urval av aktuella utlysningar av finansieringsmöjligheter

För vem?

Företag, kommunala bolag, stiftelser med flera.

Vad?

Klimatklivet kan ge stöd till nya fysiska investeringar som har klimatnytta. De åtgärder som beräknas kunna ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd. Åtgärden får inte vara lönsam utan stöd.

När?

Deadline 30 september 2020

Sök via Naturvårdsverkets webbplats.

För vem?

Företag med 10-249 anställda

Vad?

kortare projekt för att utvärdera, bygga kunskap om och internt demonstrera potentialen med AI. Projektet kan inbegripa t.ex. bearbetning av existerande data eller test av AI-funktioner med hjälp av Machine Learning (ML). Finansiering upp till 50% av projektets kostnad, maximalt 500 000 kronor.

När?

Deadline 30 september 2020

Sök via Vinnovas webbplats.

För vem?

Små och medelstora med upp till 249 anställda och omsättning på max 50 miljoner €.

Vad?

Möjlighet för att utveckla företaget mot en mer cirkulär affärsmodell med stöd från en tjänstedesigner och ett bidrag på 15 000 EUR. Programmet genomförs mellan januari-mars 2021.

När?

Deadline 30 oktober 2020.

Sök via Tillväxtverkets webbplats.

För vem?

Små företag yngre än fem år, med årsomsättning lägre än 2 miljoner kr och inte har delat ut vinst.

Vad?

Ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller skapa strategier för att skydda företagets nya lösning. Finansiering upp till 300 000 kronor.

När?

Deadline 19 januari 2021

Ansök via Vinnovas webbplats.

För vem?

Små och medelstora företag (minst 2 anställda)

Vad?

Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det. Stödet kan uppgå till 75% av projektets kostnad eller maximalt 150 000 kronor.

När?

Sök innan deadline 30 juni 2021, projekt ska genomföras och rapporteras senast 31 oktober 2021.

Sök via Tillväxtverkets webbplats.

Aktörer med möjligheter till finansiering

Almi

Almi erbjuder riskvillig finansiering och arbetar mycket kring att våga ta chanser. Här erbjuds hjälp i form av företagslån, riskkapital och affärsutveckling för företags alla faser.

Almis webbplats

Business Sweden

Business Sweden hjälper nya och etablerade svenska företag att öka sin globala försäljning genom subventionerade affärsutvecklingsprogram och tjänster.

Business Swedens webbplats.

Connect

Efter att ha tagit del av Connects metorer och språngbrädor blir nästa steg att nå Connects finansieringsforum. Det är i detta forum man söker ett större kapital för att kunna utveckla sin verksamhet vidare.

Connects webbplats

Region Skåne

Som skånsk småföretagare kan du söka stöd, bland annat genom så kallade affärsutvecklingscheckar inom en rad områden.

Regions Skånes webbplats.

Tillväxtverket

Tillväxtverket samlar och koordinerar företagsstöd och finansieringsmöjligheter från en mängd aktörer, däribland olika EU-initiativ.

Tillväxtverkets webbplats

Vinnova

Vinnovas erbjuder projektmedel till företag för är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt.

Vinnovas webbplats