Starta livsmedelsverksamhet

Om du ska starta, ta över en annan verksamhet eller göra större ändringar av en befintlig verksamhet måste detta vara registrerat hos miljönämnden i Helsingborgs stad. Det är också viktigt att ha en fungerande egenkontroll.

Anmälan om registrering måste lämnas in till miljönämnden i Helsingborgs stad senast två veckor innan du beräknar att starta din verksamhet.

Klicka här för att läsa mer om hur du startar en livsmedelsverksamhet.

Här finns en e-tjänst för att registrera livsmedelsanläggning på webbplatsen Självservice.