Pågående och avslutade projekt

Våren 2015 tog Cenvigo AB kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen med en förfrågan om att utvärdera en ny digital produkt som är under utveckling. Produkten utvärderades under 2016.

Produkten, Kanopy, är en sängsensor som fästs på sängen och kontinuerligt mäter individers förändringar i vikt och skillnader i sömnrutiner. Informationen analyseras digital för att sedan användas av vård- och omsorgspersonalen.

Projektet är avslutat

Projektet är avslutat och utvärderat. Utvärderingen kom fram till att vård och omsorgsförvaltningen behövde utveckla vissa delar av organisationen kring tjänsten, och processerna för att hantera informationen som tjänsten ger. Det blir allt vanligare att använda digitala tjänster  inom vård- och omsorgsarbetet. Därför startar förvaltningen ett nytt projekt med en liknande typ av tjänst, men med en annan leverantör.

Förvaltningen vill testa metoden för organisation runt tjänsten och processerna för att hantera informationen. Efter utvärderingen av Kanopy är förvaltningen mer rustade för att utvärdera en liknande tjänst och dess fulla potential.