Finansiering och riskkapital

Söker du som nystartad eller befintlig företagare finansieringsmöjligheter? Möjligheterna till finansiering och riskkapital är många, du hittar dem samlade här, allt för att underlätta ditt arbete.

Almi

För Almi är bärkraften i idéerna det viktigaste, viktigare än tillgångarna.  Almi möter upp när du har svårt att få tillgång till finansiering som täcker hela ditt  behov. Almi erbjuder riskvillig finansiering och arbetar mycket kring att våga ta chanser. Här erbjuds hjälpen i företagens alla faser.

Almis webbplats

Connect

Efter att ha tagit del av Connects metorer och språngbrädor blir nästa steg att nå Connects finansieringsforum. Det är i detta forum man söker ett större kapital för att kunna utveckla sin verksamhet vidare.

Connects webbplats

EU:s strukturfond

Via denna fond finns medel för forskning, kompetensutveckling, innovationer, export, förstudier och andra aktiviteter.

EU:s strukturfonds webbplats

Investeringsstöd för klimatåtgärder

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden. Det finns också separata stöd för laddstationer att söka både för privatpersoner och andra aktörer.

Länsstyrelsens webbplats

Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling. I Leader är det de som bor och verkar i området som driver utvecklingen. Sök stöd och förverkliga din idé.

Leader nordvästra Skånes webbplats

Region Skånes affärsutvecklingscheckar

Som skånsk småföretagare kan du söka stöd, så kallade affärsutvecklingscheckar, för att utveckla din verksamhet. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning inom ett internationalisering, miljö eller digitalisering.

Region Skånes webbplats

Tillväxtverket

Oavsett form och storlek på företaget behövs pengar för att kunna starta, växa och utvecklas. Finansieringen ligger också till grund för att främja entreprenörskap.

Tillväxtverkets webbplats

Vinnova

Vinnovas mål är att prioritera hållbar tillväxt i Sverige via finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Beslut kring finansiering fattas i regel efter offentliga utlysningar inom Vinnovas program.

Vinnovas webbplats