Guldkant på tillvaron – ta emot en sommarpraktikant

Sommarpraktik innebär att din arbetsplats tar fram enklare praktikuppgifter till helsingborgsungdomar mellan 16 och 20 år.

Det som tidigare kallades sommarjobb heter numera sommarpraktik för att förtydliga att det handlar om enklare praktikuppgifter för ungdomar som oftast är helt utan arbetslivserfarenhet. Det handlar inte om några sommarvikariat och praktikuppgifterna ska anpassas efter praktikantens ålder.

Praktikanten får inte ersätta befintlig personal och får heller inte lämnas ansvarig för någon del av verksamheten. Praktikplatsen kan inte kräva några särskilda förkunskaper av praktikanten, men självklart ska praktikanten visa intresse för verksamheten och passa tider. Praktikanten ska ha en handledare.

Näringslivs och matchningsenheten på arbetsmarknadsförvaltningen administrerar sommarpraktiken.

Frågor?

Kontakta Veronica Månefrost Nord på näringsliv- och matchningsenheten, arbetsmarknadsförvaltningen.