Guldkant på tillvaron – ta emot en sommarpraktikant

Nu är matchningsarbetet för sommarpraktik 2018 klart!

Nu kan ni som har anmält sommarpraktikplatser logga in och se vilka ungdomar ni har blivit tilldelade samt vilka som har tackat ja till erbjudandet.

Sommarpraktiken är fördelad på tre perioder om tre veckor

  • Period 1: 13 juni – 29 juni (vecka 24-26)
  • Period 2: 2 juli – 20 juli (vecka 27-29)
  • Period 3: 23 juli – 10 augusti (vecka 30-32)

Det är möjligt att emot sommarpraktikanter under alla eller endast under någon av perioderna.

Vad är sommarpraktik?

Det som tidigare kallades sommarjobb heter numera sommarpraktik för att förtydliga att det handlar om enklare praktikuppgifter för ungdomar som oftast är helt utan arbetslivserfarenhet. Det handlar inte om några sommarvikariat och praktikuppgifterna ska anpassas efter praktikantens ålder.

Sommarpraktik innebär att din arbetsplats tar fram enklare praktikuppgifter till helsingborgsungdomar mellan 16 och 20 år (födda mellan år 1998 och 2002) och att ni har en tillgänglig handledare.

Praktikanten får inte ersätta befintlig personal och får heller inte lämnas ansvarig för någon del av verksamheten. Praktikplatsen kan inte kräva några särskilda förkunskaper av praktikanten, men självklart ska praktikanten visa intresse för verksamheten och passa tider.

Näringslivs och matchningsenheten på arbetsmarknadsförvaltningen administrerar sommarpraktiken.

Frågor?

Kontakta Veronica Månefrost Nord på näringsliv- och matchningsenheten, arbetsmarknadsförvaltningen.