Praktikplatser mycket nöjda med sommarpraktik 2017

Nu har vi sammanställt enkätsvaren för sommarpraktik 2017. De flesta av er tycker att det har fungerat bra med sommarpraktikanter i verksamheten. Och alla tycker at ni har haft lätt att få kontakt med oss. Det är vi glada över!

Sammanlagt har 2123 ungdomar sökt till 912 platser. Flest platser inom kategorier Vård och omsorg, Förening och Barn och unga. Här kan ni läsa om fler resultat:

Enkätresultat från praktikplatserna:

  • 95 % tycker att det har fungerat bra med sommarpraktikanter i verksamheten.
  • 98 % anser att ungdomarna har haft nytta av eller lärt sig något nytt genom sommarpraktiken.
  • 94 % har gått igenom en skriftlig introduktion och riskbedömning tillsammans med ungdomarna.
  • 91 % upplever att vårt administrativa system FerieBas har fungerat bra.
  • 96 % anser att informationen på helsingborg.se, handledarguiden och e-post har varit tillräckligt.
  • 100 % tycker att det har varit lätt att få kontakt med oss via telefon eller mail.

 Ett urval av kommentarerna från praktikplatserna:

  • ”Fantastisk möjlighet som erbjuds i Helsingborg.”
  • ”Mycket bra ungdomar! Trevliga, sociala, initiativrika. Backade inte för mycket slitsamma arbetsuppgifter. Gjorde allt till full belåtenhet. Skulle inte tveka att anställa någon av dem för fortsatt sommarjobb. Kommer att ställa upp som referent till dem om de så önskar till andra sommarjobb.”
  • ”Bra chans för ungdomar att komma i kontakt med arbetslivet och att få tjäna lite egna pengar.”
  • ”Tycker det är tråkigt att man måste vara på dem gällande arbetstider, mobiltelefoner samt att några har mycket frånvaro.”