Vad är socialt ansvarstagande?

Att ta socialt ansvar är att till exempel ge långtidsarbetslösa möjlighet till praktik eller arbete. Som motprestation erbjuder vi dig hjälp med rekrytering, kurser för att underlätta anställning, handledarutbildning med mera.

Se  socialt ansvarstagande som en en del av företagets eller organisationens dagliga verksamhet och inte som en fråga ”vid sidan om”. Socialt ansvarstagande ger verksamheten, produkten eller tjänsten ett mervärde. En del av produktens eller tjänstens kvalitet  och en allt viktigare konkurrensfaktor.

Varför socialt ansvar?

De företag och organisationer som speglar samhällets mångfald har helt enkelt en chans att lyckas bättre. För den som är arbetslös ges möjlighet till praktik eller jobbnätverk, arbetsträning och yrkeskompetens. Viktiga faktorer för att komma in på arbetsmarknaden.