Stark lärling

Vill du bli en samhällsbyggare i Helsingborg? Kan du avsätta tid och engagemang? Då har du möjlighet att ta emot en ung, arbetslös helsingborgare som lärling på ditt företag.

Stark lärling är en arbetsmarknadsinsats som vänder sig till unga vuxna mellan 18 och 29 år som varken arbetar eller studerar. Målet är att de ska ta steget mot arbete eller studier.

Vi lägger stort fokus på personlig utveckling för att skapa en positiv självkänsla och ett sunt självförtroende hos deltagarna. Det gör vi bland annat genom olika roliga och krävande utmaningar. En utmaning är att få chansen att bli lärling på ett företag.

Vad innebär det att ta emot en lärling?

Lärlingen är på en arbetsplats mellan fyra och sexton veckor, beroende på behov, syfte och inriktning. Dessförinnan förbereder vi med tio veckors introduktion på Brandorama.

Du behöver:

  • Avsätta tid och engagemang
  • Utse en handledare som stöttar och hjälper lärlingen under tiden på arbetsplatsen
  • Delta i en handledarutbildning på fyra timmar
  • Tillsammans med oss och lärlingen ta fram en utbildningsplan för din lärling
  • Vara med och följa upp utbildningsplanen tillsammans med oss och lärlingen

Du får:
En möjlighet att göra en samhällsinsats så en ung helsingborgare får jobb.

Lärlingen varvar tiden på företaget med regelbundna utbildningsträffar på Brandorama. Vi från Stark lärling besöker er också vid flera tillfällen för att se så allt fungerar bra, ger stöd och följer upp utbildningsplanen. Lärlingen dokumenterar med stöd av sin handledare vad hen har lärt sig på arbetsplatsen. Efter lärlingstiden får lärlingen ett särskilt kompetensintyg som visar vad lärlingen kan, vilket är bra för framtida jobbsökande.

Vad innebär handledarutbildningen?

När du tar emot en lärling ingår en handledarutbildning på fyra timmar. I utbildningen fokuserar vi bland annat på hur du som handledare kan ge stärkande feedback som praktikanten/lärlingen kan ta till sig och ha nytta av. Syftet är att göra tiden på arbetsplatsen meningsfull och givande för båda parter.

Fakta

Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad och Räddningstjänsten Skåne nordväst står bakom Stark lärling.