Socialt ansvarstagande

Många helsingborgare står utanför arbetsmarknaden. Med rätt stöd och samarbete mellan staden och näringslivet kan de få möjlighet till praktik eller jobb. Företag och organisationer som tar ett socialt ansvar ser både till affärs- och samhällsnyttan. Det vinner vi alla på.

Helsingborg stad har en strategi för hur vi ska samarbeta med företag och organisationer som vill ta ett socialt ansvar. Kommunfullmäktige har också beslutat att vi ska arbeta med sociala mål i offentliga upphandlingar.

På sidorna här kan du läsa om stadens erbjudande till dig som vill bli ett socialt ansvarstagande företag. Här kommer vi också att publicera namnet på de företag som vi samarbetar med.  Att ta socialt ansvar har blivit en allt viktigare framgångsfaktor. Välkommen att vara med i samhällsbygget!

8xhoxHT-XRctbaZm-cPu