Uteservering

Det finns regler för hur en uteservering ska se ut. Den ska passa in i miljön, den ska vara lätt att nå även för personer med rullstol, rollator eller nedsatt syn, och det måste finnas gott om plats bredvid serveringen så att människor kan komma förbi.

Den 20 april 2017 antog stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg nya riktlinjer för markupplåtelse på allmän platsmark. Det påverkar reglerna för uteserveringar. Vi kommer därför att uppdatera informationen här inom kort. Så länge hänvisar vi till informationen om uteserveringar i de nya riktlinjerna:

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring uteserveringar. Du når oss via markupplatelse@helsingborg.se eller via Helsingborg kontaktcenter, 042-10 50 00.

Uteservering_foto_per_sjoborg