Miljöbil

Från 1 januari 2015 ändrades villkoren för miljöbilsparkering i Helsingborg och de förmånliga parkeringsvillkor för miljöbilar som funnits upphörde. 

Sedan några år tillbaka har den som har en miljöbil kunnat parkera avgiftsfritt i Helsingborg. Motsvarande system har funnits i flera andra svenska städer. Nu har förutsättningarna ändrats. Anledningen är en dom i Högsta förvaltningsdomstolen om en annan kommuns beslut om miljöbilsparkering.

I början av oktober 2014 upphävde Högsta förvaltningsdomstolen en annan kommuns beslut om miljöbilsparkering. Domstolen menade att det inte var lagligt att avgiftsbefria parkering för miljöbilar. I lagtexten står att en kommun får ta ut lägre avgifter för boendeparkering och nyttoparkering. Dessutom får kommunen avgiftsbefria parkering för rörelsehindrade. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen får en kommun inte ha lägre avgifter i någon annan situation än de som räknas upp i lagtexten.

Kommunfullmäktiges senaste beslut om miljöbilsparkering gällde till den 31 december 2014. Stadsbyggnadsförvaltningen har haft i uppdrag att utreda om det finns någon möjlighet att behålla miljöbilsparkeringen i Helsingborg även i fortsättningen. Tyvärr har det inte visat sig möjligt. De förmånliga parkeringsvillkoren för miljöbilar upphörde därför vid årsskiftet.