Riktlinjer

Från 1 april 2014 gäller nya riktlinjer för hur torgplatserna i Helsingborg fördelas. De handlar bland annat om hur kösystemet fungerar, hur många torgrutor du som torghandlare får ha och hur vilka företagsmässiga krav Helsingborgs stad ställer på dig som vill bedriva handel på något av torgen.

Det finns en kö för varje torg. Av en ansökan om torgplats ska det framgå vilken eller vilka av dessa köer som den presumtive torghandlaren vill ställa sig i. När en torgplats blir ledig erbjuds den till den som står först i kön till det aktuella torget.

Antal torgrutor

Normalt har varje torghandlare en till fyra torgplatser. De torghandlare som tidigare har haft fler torgplatser får möjlighet att behålla dessa.

Om lediga torgplatser finns efter fördelning av kö kan torghandlare tillfälligt, och under den tiden som inga presumtiva torghandlare finns i kö, få ha maximalt åtta torgplatser.

Om det inte finns så många befintliga eller presumtiva torghandlare att alla torgplatser kan delas ut blir de överblivna torgplatserna vakanta och kan upplåtas när någon intresserad dyker upp.

Avtalsskrivning

När upplåtelseavtalen skrivs ska torghandlaren kunna styrka sin identitet samt visa upp ett registerutdrag som visar att han eller hon är godkänd för f-skatt. Om torgplatsen upplåts till ett bolag ska registreringsbevis som visar att den som skriver under avtalet är firmatecknare för bolaget kunna uppvisas.

Tillfälliga torgplatser

Stadsbyggnadsförvaltningen får reservera vissa torgplatser för tillfälliga upplåtelser.