Torghandel

Torghandel finns på Gustav Adolfs torg och Rådhustorget. Det finns både fasta och tillfälliga torgplatser.

Torghandel på GA Torg i Helsingborg. (foto: Anna Olsson)

Fasta platser får användas på bestämd tid, minst sex och högst tolv månader. Tillfälliga platser får endast användas en viss dag.

Torgvakter besöker torgen måndag till lördag. Då tar de upp torgavgifter för de tillfälliga torgplatserna och kontrollerar att det är rent och snyggt på torgen.

Mer information om torgplatser får du genom att kontakta Helsingborg kontaktcenter.

Så här ansöker du:

Fyll i blanketten Ansökan om torgplats (pdf, 96 kB) och skicka in den till stadsbyggnadsförvaltningen:

Stadsbyggnadsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Så fördelas torgplatserna:

Från 1 april 2014 gäller nya riktlinjer för hur torgplatserna fördelas. De handlar bland annat om hur kösystemet fungerar, hur många torgrutor du som torghandlare får ha och hur vilka företagsmässiga krav Helsingborgs stad ställer på dig som vill bedriva handel på något av torgen. Du kan läsa riktlinjerna här.

Så mycket kostar det:

Gäller från 1 juni 2016:

  • Gustav Adolfs torg: 11 000 kronor per år och plats (med möjlighet till höjning för att täcka stadens kostnader till maximalt 15 000 per plats och år).
  • Rådhustorget: 9 000 kronor per år och plats (med möjlighet till höjning för att täcka stadens kostnader till maximalt 11 000 per plats och år).