Utemiljö i förskola och skola

Utemiljön i förskolan ska vara trygg att vistas i. Det innebär bland annat att barnen ska skyddas från buller, luft- och markföroreningar samt UV-strålning. Dessutom ska lekplatser och redskap uppfylla gällande regler.

På den här sidan hittar du vårt informationsblad om utemiljö på förskolor och skolor. Du hittar också länkar till mycket annan nyttig information på området.