Skolor och förskolor

Planerar du att starta en ny förskola, grundskola, gymnasieskola, fritidshem eller fritidsgård? Innan du startar måste du anmäla det till miljöförvaltningen.

Din anmälan ska vara skriftlig och innehålla ritningar, tekniska beskrivningar och beskrivning av verksamheten. Du får starta verksamheten tidigast sex veckor efter det att du har lämnat in din anmälan, om inte miljöförvaltningen bestämmer något annat. Även du som planerar att utöka en befintlig verksamhet med nya lokaler ska informera miljöförvaltningen.

Använd vår e-tjänst för anmälan både när du startar en verksamhet och när du utökar en befintlig.

Klicka här för att komma till e-tjänsten för att anmäla förskola, skola eller fritidsverksamhet till miljöförvaltningen. 

Tillsyn och viktiga bestämmelser

Det är vi på miljöförvaltningen som har hand om tillsynen. I samband med din anmälan kan vi hjälpa till med information men även lämna synpunkter på till exempel ventilation, ljudnivå och hygieniska krav.

Det finns ett flertal viktiga bestämmelser och rekommendationer som gäller utformningen av skol- och förskolelokaler ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Klicka här för att läsa mer om miljö och hälsa i undervisningslokaler på Folkhälsomyndighetens webbplats.