Badhus och bassänger

Miljöförvaltningen ansvarar för tillsynen över bassängbaden i Helsingborgs kommun. Vi gör stickprovskontroller för att kontrollera att anläggningen sköts som den ska och inte innebär någon risk för de badande. Vi tar även vattenprover.

Du som driver ett badhus eller ansvarar för skötseln av bassänger som nyttjas av allmänheten eller av många andra personer (till exempel på en förskola eller i en bostadsrättsförening), ska själv ta prover på vattnet. Detta ska ske en gång i månaden eller en gång i kvartalet beroende på verksamhetens omfattning. Hur ofta bestämmer miljöförvaltningen.

När du tagit proverna på vattnet ska de skickas till ett ackrediterat laboratorium för att analyseras. Så fort du får resultaten ska du redovisa dessa för miljöförvaltningen.

Om du ska öppna en ny badanläggning

Du som ska öppna en badanläggning måste anmäla detta till miljöförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten startar. Här finns e-tjänsten för att anmäla bassängbad.

I anmälan ska du  kunna ange:

  • Teknisk beskrivning av bassängen
  • Information om dess reningsutrustning
  • Vem som ansvarar för den dagliga driften samt
  • Ritning på övriga utrymmen

Som bassängbad räknas anläggningar som exempelvis bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar, tunnor eller kar.