Kemikalieförteckning

Miljöbalken ställer krav på att du som verksamhetsutövare ska ha kunskap om de kemikalier som du hanterar samt att du ska byta ut farliga kemikalier till mindre farliga kemikalier där det är möjligt.

Genom att fylla i en kemikalieförteckning får du kunskap om de kemikalier du använder i din verksamhet. Du får även en överblick över hur farliga de är och hur de påverkar människors hälsa och miljön.

För tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter gäller Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, som ställer krav på att upprätta en kemikalieförteckning.

För verksamheter som inte är anmälningspliktiga gäller ändå miljöbalkens krav på kunskap och att undvika farliga kemikalier.

Kemikalieförteckningen är ett bra verktyg i arbetet med att uppfylla dessa krav.

Ladda ner en kemikalieförteckning (Excel-dokument 80 kB).
Ladda ner en förenklad kemikalieförteckning (Excel-dokument 82,9 kB)
.

Utse en miljöansvarig

För att underlätta arbetet med kemikalier är det bra att utse en miljöansvarig i verksamheten. Också detta är ett lagkrav för anmälningspliktiga verksamheter. Inom verksamheter med en gemensam administration för flera mindre enheter (till exempel kommunens skolor och förskolor eller en större kedja) kan en miljöansvarig hjälpa till ute på de enskilda enheterna.