Anmäl via e-tjänsten

Du kan anmäla en miljöfarlig verksamhet via e-tjänsten. För att använda tjänsten behövs en e-legitimation. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som miljönämnden behöver för att kunna göra en bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. I vissa fall ska anmälan också innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Klicka här för att komma till e-tjänsten för att anmäla din miljöfarliga verksamhet.

Du måste lämna in din anmälan senast sex veckor innan verksamheten anläggs, påbörjas eller ändras. Denna tid behövs för att miljönämnden ska hinna höra alla berörda och göra sin bedömning.

Klicka här för att komma till e-tjänsten för att anmäla en ändring av din miljöfarliga verksamhet.