Anmäl via e-tjänsten

Du kan anmäla en miljöfarlig verksamhet via e-tjänsten. För att använda tjänsten behövs en e-legitimation. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som miljönämnden behöver för att kunna göra en bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. I vissa fall ska anmälan också innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Gör en anmälan om miljöfarlig verksamhet (e-tjänst)

Du måste lämna in din anmälan senast sex veckor innan verksamheten anläggs, påbörjas eller ändras. Denna tid behövs för att miljönämnden ska hinna höra alla berörda och göra sin bedömning.