När ett beslut är fattat

Efter att miljönämnden har fattat sitt beslut i anmälningsärendet debiteras du en tillsynsavgift för den tid som nämnden lagt ned.

Vissa typer av verksamheter, där miljönämnden har regelbunden tillsyn, betalar sedan en fast årlig avgift medan andra betalar en timavgift för den tillsynstid som läggs ned.

Alla anmälningspliktiga verksamheter måste ha en dokumenterad egenkontroll enligt särskilda bestämmelser. Du hittar dessa bestämmelser i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Här kan du läsa mer om egenkontroll.