Lantbruk

Miljöförvaltningen ansvarar för miljötillsynen inom lantbruk. Miljötillsynen görs enligt miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter. Stora delar av lagstiftningen är gemensam för alla typer av lantbruk trots att lantbruk kan se mycket olika ut.

En bra diskussion och utbyte av information mellan inspektör och lantbrukare är en viktig del i tillsynen.

Ett tillsynsbesök innebär att verksamheten besöks och kontrolleras både genom rundvandring i verksamheten och genom kontroll av dokumentation. Tillsynsbesöket kan vara både anmält och oanmält.

Några av de delar som kontrolleras är hur kemikalier och växtskyddsmedel hanteras och förvaras, hur gödsel lagras och sprids, hur avfallet hanteras och din egenkontroll. Här kan du ladda ner checklistan för lantbrukstillsyn (pdf 337 kB). Den tar bland annat upp tillsynens huvudpunkter samt vilka dokument som är bra att ha nära tillhands.

Egenkontroll

Alla som har en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön ska bedriva egenkontroll. Detta gäller även lantbrukare. Läs mer om egenkontroll här.

LRF:s Miljöhusesyn kan vara en god hjälp i detta arbete.