Inventering och sanering

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att saneringen genomförs så bra som möjligt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Har du själv inte tillräckliga kunskaper bör du anlita en konsult.

Innan du börjar sanera måste du inventera dina fastigheter och anmäla resultatet till miljöförvaltningen.

Inventera

Finns det fog- eller golvmassor som misstänks innehålla PCB måste det tas prover på dessa. Proven ska du skicka på analys till ett laboratorium som är ackrediterat. Miljöförvaltningen rekommenderar att du även undersöker om det finns PCB i kondensatorer eller i isolerrutor i byggnaden i samband med inventeringen. När inventeringen är klar ska du skicka in en kopia på redovisningen till miljöförvaltningen.

Följande blanketterna behöver du för att redovisa inventeringen

Anmäla

Innan du påbörjar en PCB-sanering måste du anmäla detta till miljöförvaltningen. Din anmälan ska skickas in senast tre veckor innan du påbörjar saneringen.

Ladda ner blanketten för anmälan av sanering här.

Sanera och dokumentera

Det är viktigt att PCB inte sprids i miljön vid saneringsarbetet. Anlita därför ett företag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering och som arbetar enligt branschföreningens Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR) rekommenderade metod vid sanering. När du är färdig med saneringen ska du redovisa dokumentationen för miljöförvaltningen.

Allt avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall.

Följande blanketterna behöver du för att dokumentera saneringen