Sanktioner

Om miljöförvaltningen upptäcker att du brutit mot någon av reglerna gällande bekämpningsmedel kan du bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift eller så kan miljöförvaltningen vara tvungen att lämna in en åtalsanmälan.

Detta gäller exempelvis om du spridit växtskyddsmedel utan tillstånd eller innan du gjort en anmälan, om du yrkesmässigt spridit bekämpningsmedel utan att ha användningstillstånd eller om du inte dokumenterar vilka skyddsavstånd du hållit vid spridning av växtskyddsmedel utomhus. Du kan även bli drabbad av sanktioner om du säljer bekämpningsmedel i strid mot de regler som gäller.