Funktionstest av utrustningen

Efter den 26 november 2016 ska alla sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel vara godkända av Jordbruksverket (vissa undantag finns).

För att Jordbruksverket ska kunna godkänna sprutan krävs det att den är funktionstestad. Du kan läsa mer om funktionstesten på Jordbruksverkets webbplats där det även finns en lista med godkända funktionstestare.