Använd bara godkända medel

Om kemiska växtskyddsmedel måste användas för bekämpning ska i första hand sådana medel väljas som inte är farliga för vattenmiljön.

Detta framgår av förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.

Huvudregeln är att alla bekämpningsmedel som säljs och används i Sverige ska vara godkända av Kemikalieinspektionen. Godkända medel får ett fyrsiffrigt registreringsnummer och är sökbara i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. För varje medel finns användarvillkor som anger på vilket sätt de får användas såsom användningsområde, dos och spridningstidpunkt. Registreringsnummer och användarvillkor anges på förpackningens etikett.