Informationsblad om miljökrav

Här har vi samlat miljöförvaltningens informationsblad som handlar om olika slags miljökrav. Samtliga filer är i pdf-format.

E-tjänster och blanketter hittar du under rubrikerna Miljö- och hälsoskydd respektive Hantering av PCB på stadens Självservice-sida.

Bekämpningsmedel m m

Köldmedier

Kemikalier

Skolor och förskolor

Om miljöförvaltningen