Tillfälliga boenden

Med tillfälliga boenden menas till exempel hotell, pensionat, lägergårdar, vandrarhem, lägenhetshotell, rum i eller i anslutning till bostad, camping och stugbyar.

Vid tillfälliga boenden är det viktigt med en god hygien för att undvika smittrisker. Det är verksamhetsutövarens ansvar att hålla en god hygien och miljönämndens ansvar att ha tillsyn över tillfälliga boenden.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du ladda ner en broschyr om miljö- och hälsoskydd i tillfälliga boenden.