Avfallshantering

Som hyresvärd har du även ansvar för avfallshanteringen. Du ska se till att den fungerar, och att hyresgästerna vet hur de ska hantera sitt avfall. Det betyder att du måste ha koll på lagar och regler för avfallshantering.

Det innebär bland annat att du måste se till:

  • att det finns tillräckligt stora och många avfallskärl, på ett bra ställe.
  • att kärl och avfallsutrymme hålls rena.
  • att samla in hushållsavfall och matavfall för sig.
  • att hyresgästerna kan lämna grovavfall i eller nära fastigheten, samt
  • att hyresgästerna även kan lämna utsorterat avfall i avfallsutrymmet eller på förvaringsplatsen, till exempel glas, tidningar, förpackningar, elavfall, batterier och ljuskällor, men det är inget krav.

Sprid informationen

Du ska du även se till att hyresgästerna känner till hur de ska sortera sitt avfall, och var de kan lämna det. Om det inte går att lämna vissa typer av avfall nära fastigheten, måste du informera om andra lämningsställen. All information måste anpassas efter hyresgästerna. Du kan använda bilder och symboler, som alla förstår, oavsett språk. Det måste även finnas en rutin för hur du informerar nyinflyttade på bästa sätt.