Priser och regler

Reglerna hittar du i sin helhet i Helsingborgs renhållningsordning, som finns på NSR:s webbplats. Den befintliga renhållningsordningen började gälla 1 juli 2016 och gäller tills kommunfullmäktige beslutat om en ny.

Exempel som berör dig som företagare:

Avfallsutrymmen

  • Du ska alltid anmäla ny förvaringsplats för avfall till renhållningsverket och stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsavdelning. Det ska du göra för att vi tillsammans ska vara säkra på att vi kan hämta dina sopor där. ( 3 Kap 2§ b)
  • Ditt ansvar för utrymmet för avfallet och var soporna ska hämtas har blivit tydligare. Du som fastighetsägare är ansvarig för att anordna, utforma och underhålla avfallsutrymme och hämtställe så arbetsmiljön och tillgängligheten är bra för de som hämtar soporna. (3 Kap 2§ f)
  • Reglerna har blivit tydligare kring hur du ska utforma utrymmet för avfallet. (3 Kap 2§)
  • Du ska placera sopkärl med 2 hjul så att draghandtaget kan nås från gången. (3 Kap 2§ i)

Fettavskiljare

  • När du installerar en ny fettavskiljare ska den tömmas via en anslutning i gatuplan på utsidan av fasaden. (3 Kap 2§ k)

Matavfall

  • Från och med 1 juni 2012 får du som driver en verksamhet enbart använda papperspåsar för att sortera matavfall. (För privata hushåll gäller detta från och med 1 januari 2012.) (3 Kap 1§ d)
  • I de nya reglerna har det blivit tydligare att det är du som fastighetsinnehavare som har ansvar för att dina hyresgäster har tillgång till godkända papperspåsar för att kunna sortera matavfall. (2 Kap 3§ d)
  • Du ska sortera ut allt matavfall. Även det som inte är hushållsavfall. Tidigare har det inte varit ett krav utan en rekommendation. (4 Kap 9§)

I renhållningsordningen finns lokala regler

Renhållningsordningen innehåller de lokala regler och föreskrifter för kommunens avfallshantering. Som bilaga till renhållningsordningen följer avfallsplanen.

På helsingborg.se:s invånardel kan du läsa mer om renhållningsordningen och avfallsplanen samt ladda ner dokumenten.