Trädgårdsavfall

Kompostering är naturens egen metod att bryta ned dött organiskt material. Genom att sortera ut trädgårdsavfall kan du också bidra till att sluta kretsloppet.

Trädgårdsavfall.

Trädgårdsavfall i trädgårdskärl

Trädgårdsavfall är avfall från en trädgårds normala skötsel. Det kan vara gräs, löv, fallen frukt, växtdelar samt mindre klipp från träd och buskar. Trädgårdsavfall kan du få hämtat i kärl från NSR.

Trädgårdsavfall som inte är komposterbart

Jord, sten och grus kan inte komposteras så det ska du inte lägga bland trädgårdsavfallet.

Ditt trädgårdsavfall blir ny jord

Det trädgårdsavfall vi hämtar hos dig i trädgårdskärlet flisas och komposteras. Det tar ungefär 6 månader innan trädgårdsavfallet har omvandlats till en färdig kompost. Komposten säljs sedan som jordförbättringsmedel eller som grundmaterial i olika jordblandningar.

Kompostera ditt eget avfall

Har du behov av kompostjord i ditt trädgårdsland eller rabatter kan du givetvis kompostera ditt trädgårdsavfall eller matavfall.

Om du som företagare vill kompostera måste du ansöka om tillstånd från Miljöförvaltningen för detta.